Sagen en legenden

Sagen en legenden

We zijn op zoek gegaan naar oude dorpsverhalen die vallen onder het hoofdstuk sagen en legenden’. Ze moeten er ongetwijfeld geweest zijn, maar ze waren niet te achterhalen. Er was een vaag verhaal over spoken die hun domicilie zouden hebben ergens in de uiterwaarden tussen huidige Veerweg en de Lageweg. Het zouden de geesten van Franse soldaten zijn die daar sneuvelden toen de Fransen vanuit Wamel Tiel beschoten en zij van die zijde door de Nederlandse troepen onder vuur genomen werden. Het feit dat daar in die tijd soldaten sneuvelden lijkt wel te kloppen, maar dat ze daar nog steeds rondspoken konden we niet bevestigd krijgen. Niet zo vreemd overigens, want spoken schijnen zich tegenwoordig minder vaak te laten zien dan in de tijd dat het electrisch licht nog geen algemeen goed was.

Wat we wel konden achterhalen was een verhaal uit het boek “Van de Schelde tot de Weichsel” dat aan het eind van de vorige eeuw werd gepubliceerd. Het werd samengesteld door J.A. & L. Leopold als een boek met verhalen in Nederduitse dialecten, de taal waartoe ook het Wamels behoort. Het betreft een verhaal dat werd geschreven of verteld door ene G.V.; achter deze letters gaat de naam G. Vincent schuil, onderwijzer te Wamel. Op de volgende pagina’s drukken we de oorspronkelijke tekst uit dit boek af.

100267-268-orig